İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Tedavisi

Tıp dilindeki adı “üriner inkontinans” olan idrar kaçırma, her yaşta görülebilir. Ancak çocukluk döneminde ve ileri yaşta daha sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte daha sık görülür. Çünkü doğumlar dokuları yıpratır. Dolayısıyla mesane aşağı doğru sarkmaya başlar.

İdrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini düşüren, sosyal yaşama katılımını engelleyen bir problemdir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmelidir. İdrar kaçırma tedavisinde ise esas belirleyici olan idrar kaçırmanın türüdür. Etkin sonuç alabilmek için stres tipi idrar kaçırma tedavisi ile sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi farklı olmalıdır. Yazımızın devamında idrar kaçırma türleri ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

Yetişkinlerde idrar kaçırma, birçok nedenle meydana gelebilir. En yaygın görülen nedenlerin başında mesane sarkması gelmektedir.

 • Aşırı kilo
 • İlerleyen yaş, demans
 • İdrar torbası (mesane) sarkması
 • Genetik faktörler
 • Kabızlık
 • İdrar yolu enfeksiyonu (Sistit)
 • İdrar yollarında taş ya da böbrek taşı
 • Menopoz
 • Zor doğumlar
 • Prostat büyümesi
 • Bazı ilaçların yan etkisi
 • Sinir sistemi ile ilgili sorunlar
 • Vajina ve mesane arasında fistül olması idrar kaçırma nedenleridir.

İdrar Kaçırma Türleri Nelerdir?

Yetişkinlerde idrar kaçırmanın sürekli olması ciddi bir sağlık sorunudur. Nedenleri ise farklı olabilir. İdrar kaçırma türünün bilinmesi, tedavi sürecinin de daha başarılı sonuçlanmasına yardımcı olur.

Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme, hapşırma gibi karın içi basıncı artıran hareketler sırasında görülen idrar kaçırma sorunudur.

Sıkışma tipi idrar kaçırma: Tuvalet ihtiyacının aniden ve şiddetli şekilde gelmesi, buna bağlı olarak idrarın istemsizce kaçmasıdır.

Karışık tip idrar kaçırma: Stres ve sıkışma tiplerinin bir arada olduğu idrar kaçırma şikâyetidir.

Taşma tipi idrar kaçırma: Mesanenin kapasitesi dolmasına rağmen kişinin idrarını hissetmemesi bu nedenle idrar kaçırılmasıdır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Neden Olur?

İdrar kaçırma, her iki cinsiyette de görülebilen bir şikâyettir. Ancak kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülür. Bunun nedeni menopoz ya da doğumlardır. Özellikle çok sayıda veya zor doğum yapmış kadınlarda zamanla idrar kaçırma sorunu ortaya çıkabilir. Menopoz döneminden sonra da dokular zayıfladığı için idrar kaçırma olabilir.

İdrar Kaçırma Nasıl Teşhis Edilir?

İdrar kaçırma, genellikle altta yatan farklı bir rahatsızlığa bağlı ortaya çıkar. Bu nedenle kapsamlı olarak araştırılması gereken bir durumdur. Bu süreçte aşağıdaki tanı yöntemleri kullanılabilir ve kesin tanı konulabilir.

Sistometri: Mesanedeki basıncı ölçmek için kullanılan bir tanı yöntemidir. Hasta belirli manevraları yaparken bir kateter yardımıyla mesaneye steril su verilir.

EMG testi: İdrarın tutulması ile görevli kasların sağlam olup olmadığını ölçmek için yapılır.

Pelvik ultrason: Pelvis bölgesindeki kasların gücünü ve konumlarını incelemek için yapılan, radyolojik bir inceleme yöntemidir.

Post – void rezidüel tetkik: İdrar yapıldıktan sonra mesanede idrar kalıp kalmadığını ve kalan idrarın miktarını belirlemeye yarayan işlemdir.

Sistoskopi: Mesane ve üretranın yapısının incelenmesi için yapılan tetkiktir.

İdrar tahlili: İdrar kaçırmaya neden olabilecek enfeksiyonların belirlenmesi için yapılır.

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma tedavisinde farklı tedavi yöntemleri izlenebilir. Başlıca tedavi yöntemleri medikal ilaçlar ve cerrahidir. Bu yöntemler arasında karar verirken, idrar kaçırmanın türünün belirlenmesi önemlidir.

Medikal yöntemlerle idrar kaçırma tedavisi, genellikle sıkışma tipi idrar kaçırmada tercih edilir. Stres tipi idrar kaçırmada ise cerrahi tedavi yapılabilir.

İdrar kaçırma ameliyatları, genellikle genital bölgeden yapılır. Karın bölgesine girilmez. Boşaltım kanalının çıkışına konulan hamak tarzı askı, bölgeyi destekler. Böylece hastanın idrarını kontrol edebilmesi sağlanır.

Eğer idrar kaçırma henüz hafif şiddetliyse bu durumda pelvik kasların güçlendirilmesi de tavsiye edilebilir. Kegel egzersizi olarak da bilinen, vajinal kasları sıkıp bırakmaya dayalı egzersiz, idrar kaçırma konusunda oldukça etkilidir. İdrar kaçırma sorunu erken dönemlerde teşhis edildiğinde, tek başına pelvik egzersizleri bile tedavi için yeterli olabilmektedir.

Ancak idrar kaçırma sürecinde doğru tanı ve tedavi için mutlaka uzman değerlendirmesi şarttır. Bu nedenle sorunun hafife alınmaması, hastanın günlük yaşamını olumsuz etkilemeden uzmana başvurulması en doğrusu olacaktır.

İdrar kaçırma tedavisi ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için Doç. Dr. Nicel Taşdemir ile iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi